Sigorta

İş sigortası size koruma sunabilir ve işletmenizin ve kendinizin bireysel finansal durumunuzu güvende tutmanıza yardımcı olabilir. İşletme sahibi olarak, varlıklarınızı, mülkünüzü ve çalışanlarınızı korumak için gerekli işletme sigortasını temin etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Doğru sigorta ile korunmuyorsanız kazalar, doğal afetler veya mahkemeler, mali gücünüzün yetmeyeceği ve işinizi kapatmak zorunda kalacağınız maliyetlere neden olabilir.

Kanunen gerekli sigorta

Şirketinizi ve çalışanlarınızı beklenmedik durumların mali yükünden korumaya yardımcı olmak için kanunen gerekli olan birkaç tür iş sigortası vardır. Gereklilikler eyaletten eyalete farklılık gösterebilir. Bu nedenle eyalet sorumlunuzun web sitesine giderek bölgenizde zorunlu olan sigortayı bulabilirsiniz. Ayrıca Sigorta Bilgi Enstitüsü gibi kaynakları kullanarak yasalara uymak için sektörünüzle ilişkili tüm sigorta türlerini detaylıca araştırın.

Birçok ülkede zorunlu olan birkaç sigorta türü aşağıda verilmiştir:

Çalışanlar için tazminat sigortası

Çalışanlar için tazminat, yasaların gerektirdiği bir tür sigorta olup iş yerinde sakatlanan/yaralanan veya hasta olan çalışanların tıbbi harcamaları, kayıp ücretleri ve rehabilitasyonları için teminat sağlar. Her eyalette çalışanlar için farklı bir tazminat sistemi ve koşulları vardır. Bu nedenle eyaletinizin çalışanlar için tazminat departmanı web sitesini ziyaret edin.

İşsizlik sigortası

İşsizlik sigortası, işten çıkarılma veya güvenli olmayan çalışma koşulları nedeniyle işten ayrılma gibi durumlar nedeniyle işlerini kaybeden çalışanlara geçici mali yardım sağlayan bir tür sigortadır. Eyaletler ve federal devletler genellikle işverenlerin her çalışanı için işsizlik sigortası ödemesini zorunlu kılar. Ödeyeceğiniz tutar çalışan sayınıza, onlara ödediğiniz ücret tutarlarına ve önceki çalışanların işsizlik yardımı talep edip etmediğine bağlı olabilir.

Maluliyet sigortası

Maluliyet sigortası, çalışanların işle ilgili olmayan bir hastalık veya sakatlanma nedeniyle işlerini kaybetmeleri durumunda çalışanların gelirinin bir kısmını kapsar. Maluliyet sigortası bazı eyaletlerde işverenler için zorunludur. Bu nedenle işletmenizi hangi şartlarda yaptığınızı araştırın.

Diğer yaygın iş sigortası türleri

Kanunen gerekli olan teminatınızı elde ettikten sonra işletmenizi diğer risklere karşı koruyacak ek sigorta alabilirsiniz.

İşletmeniz için hangi sigorta türlerinin en mantıklı olduğunu değerlendirirken yardım almadan karşılayamayacağınız potansiyel olayları ve gizli tehlikeleri düşünün. Bunlar önceliklendirmeniz gereken teminat türleridir.

İşletmeniz için bir ticari veya mesleki birlik varsa bu yapılar size yol gösterebilir. Aynı zamanda tavsiye almak için benzer türde işletmesi olan diğer küçük işletme sahiplerine de danışabilirsiniz.

Her sigorta türüyle genel olarak hangi korumaların ilişkili olduğunu daha iyi anlamak için aşağıdaki tabloya göz atın.

Sigorta türü
Doğal afetler
Sorumluluk
Talepleri
Mülk korumaları
Genel sorumluluk sigortası   x  
Ürün sorumluluk sigortası   x  
Mesleki sorumluluk sigortası   x  
Ticari mülk sigortası x   x
Ev merkezli işletme sigortası x x x
İşletme Sahibi poliçesi x x x

Her sigorta türü her işletme için uygun değildir. Her ne kadar tüm sigorta türlerine ihtiyacınız olmasa da, aşağıdaki gibi birkaç yaygın tür vardır:

Genel sorumluluk sigortası

Bu teminat, birçok işletme için kullanışlıdır. Bu teminat, bir başkası veya başkasının mülkü, işletmeniz veya işletmenizin mülkü nedeniyle zarara uğramışsa şirketin korunmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Örneğin, müşterilerinizden birisi mağazanızda düştüğünde genel sorumluluk sigortası, bu kişinin tıbbi giderlerini karşılamaya yardım edebilir. Aynı zamanda poliçe, işletmeniz mağazanızda veya ofisinizde yaşanan bir olay nedeniyle bir dava konusu olduğunda hukuki giderlerin ödenmesine de yardım edebilir.

Ürün sorumluluk sigortası

Ürün üreten, dağıtan ve satan işletmelere yönelik olan ürün sorumluluk teminatı, işletmeleri bir ürün başka bir kişiye zarar verdiğinde veya başka bir kişinin mülküne zarar verdiğinde oluşacak zararlara karşı korur. Örneğin, parçaları arızalı elektronik cihazlar üretiyor ve dağıtıyorsanız ve bunlar müşteriyi yaraladıysa ürün sorumluluk sigortası bakım maliyetini, kişinin kayıp ücretlerini ve işletmenizin hukuki giderlerini karşılamaya yardım edebilir.

Mesleki sorumluluk sigortası

Hata ve İhmal Sigortası, aynı zamanda mesleki sorumluluk sigortası olarak da bilinir. Müşterilere hizmet veren işletmelere yöneliktir ve işletmenizin bir hata yaptığında veya bir yükümlülüğü yerine getiremediğinde maruz kalacağı giderleri karşılamaya yardım edebilir. Örneğin bir temizlik şirketiniz varsa yanlışlıkla bir müşterinin evine zarar verdiğinizde mesleki sorumluluk sigortası, kazayla ilgili maliyetleri ve ücretleri karşılamaya yardım eder.

Ticari mülk sigortası

Ticari mülk sigortası, kayda değer oranda mülkü ve fiziksel varlıkları (ofis ekipmanı, envanter, şirket belgeleri) olan işletmelere yöneliktir. Bu teminat, ticari mülkünüz dikkatsiz çalışan, yangın, patlama, patlak borular, fırtına, hırsızlık veya vandalizm gibi teminat kapsamındaki bir olaydan zarar görürse onarım, değiştirme ve kayıp gelir için ödemenin yapılmasına yardım edebilir.

Ev merkezli işletme sigortası

Bu teminat, mülk/iş sahibinin evinin dışında yürütülen işletmeler için geliştirilmiştir ve işle ilgili dosyaları, ekipmanları ve operasyonları korur. Ev sahipleri ve kiracılar için sigorta poliçeleri genellikle işletmenizi kapsamaz. Bu nedenle ev merkezli işletme sigortası önemli olabilir.

İşletme sahibi poliçesi

Farklı küçük ve orta ölçekli iş sigortası seçeneklerini tek bir poliçede birleştiren bir poliçe türüdür. Bu poliçe sigorta satın alım sürecini basitleştirmeye yardım eder ve para tasarruf etmenizi sağlayabilir. İşletme sahibi poliçesi gayrimenkul sigortasını, sorumluluk korumasını ve iş kesintisi sigortasını içerebilir. İş kesintisi sigortası, işletmenizin bir doğal afet nedeniyle kapatılması veya yeniden yapılandırılması gerektiğinde kayıp gelirinizi telafi edebilir.

Uzun vadeli maluliyet sigortası

Uzun vadeli maluliyet sigortası çalışanları hastalık, yaralanma veya kaza durumları nedeniyle uzun süre çalışamaması durumunda gelir kaybına karşı korur. Yan ödemeler iki, beş veya 10 ya da emekliliğe kadar sürebilir

Yaşam Sigortası

Yaşam sigortası birçok küçük işletme sahibi için vefat durumunda aile, ortaklar veya çalışanlara yardım edebilir. Bu teminat, defin harcamalarının, devam eden yaşam harcamalarının, ödenmemiş borçların, aile şirketini devam ettirmenin, çocuklarınızın eğitimini finanse etmenin ve eşlerin emeklilik planlarının korunmasına yardımcı olabilir.

İş sigortası masrafları ve ücretleri

Küçük işletmeler için sigortanın fiyatını etkileyen birçok faktör vardır. Örneğin: Poliçenin türü, teminat limiti ve kesinti miktarı, sektör, konum, gelir, çalışan sayısı ve işletmenin fiziksel büyüklüğü.

İş sigortası alırken işletmeniz (poliçe sahibi) bir sigorta şirketiyle sözleşme imzalar. Şirketiniz sigorta şirketine prim ödemesi yapar. Prim karşılığında sigorta şirketi, satın aldığınız sigortanın türüne bağlı olarak belirli felaketlerin veya kazaların neden olduğu mali zararların karşılanmasına yardım eder.

Çoğu sigorta poliçesinde kesinti yapılır. Bir diğer ifadeyle sigorta şirketi masrafları karşılamaya başlamadan önce doğrudan ödeme yaparsınız. Örneğin, 500 dolarlık bir kesinti tutarınız varsa ve şirketiniz 800 TL zarara uğruyorsa 500 TL ödemekle mükellef olursunuz ve sigorta şirketiniz de kalan 300 doları karşılar.

İş sigortası nasıl alınır?

İş sigortası alma sürecinde rehberlik almak için bu basit adımları değerlendirin.

  1. Riskleri belirleyin. Hangi sigorta türüne ihtiyacınızın olacağını belirlemek için işletmenizi hangi tür kazaların, doğal afetlerin veya mahkemelerin etkileyebileceğini değerlendirin.
  2. Lisanslı bir acente veya komisyoncu bulun. Sigorta hakkında çok fazla bilginiz yoksa ve bir profesyonelden yardım alabiliyorsanız lisanslı bir sigorta acentesi veya komisyoncusu bulmayı düşünün. Bu kişiler işletmenizin ihtiyaçlarına en uygun poliçeleri bulmanıza yardım edebilir. Acenteler genellikle tek bir şirketi temsil ederken komisyoncular ise farklı sigorta şirketlerinin poliçelerini karşılaştırmanıza yardım edebilir.
  3. Seçeneklerinizi ve giderlerinizi değerlendirin. Sigorta poliçeleri farklı türde veya tutarda teminat sunabilir ve çok farklı prim oranlarını içerebilir. En iyi teklifi ve teminatı almak için bir poliçenin oranlarını, koşullarını ve sunduğu yan hakları karşılaştırmak mantıklı olacaktır. Genel olarak daha yüksek kesintiler ve düşük teminat limitleri düşük primleri beraberinde getirir. Fakat bu, ciddi bir zarar veya kayıp olması durumunda size daha pahalıya mal olabilir.
  4. Sık sık gözden geçirin. Sigorta ihtiyaçlarınız işletmeniz büyürken artabilir. Bu nedenle potansiyel yükümlülüklerinizi en az her yıl yeniden gözden geçirmek önemlidir.

Yasal Uyarı: Yasal Tavsiye Amacı Taşımaz

Bu sitede, iş kurma ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Bu sitenin içeriği yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yasal danışmanlık ya da bunlara ilişkin görüş verme amacı taşımamaktadır. Bu sitenin içeriği ve bu bölümde yer alan bilgilerin görüntülenmesi, herhangi bir durumda yasal danışmanlık veya vergi danışmanlığı olarak yorumlanamaz ve bu hususlarda güvenilir bir kaynak değildir. Bu bölümde yer alan bilgilere dayanarak herhangi bir işlem yapılmamalıdır ve İşimi Yönetebiliyorum Projesi bu sitenin içeriğine dayanılarak yapılan ya da yapılmayan işlemlerin hiçbirinden geçerli yasalar uyarınca sorumlu değildir. Yasal olarak şirket kurma prosedürleri de dahil olmak üzere herhangi bir yasal problemde veya vergi sorununda bir avukata danışmanız gerekmektedir. Bu sitenin içeriği Türkiye’deki hedef kitleye yönelik olarak düzenlenmiştir.