Adana

İşimi Yönetebiliyorum Projesi Adana’da!

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Visa Türkiye iş birliğinde 27 bankanın da desteğiyle Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan, yerel kalkınma ve küresel rekabetçiliğin kilit aktörleri KOBİ’lerin, mevcut kapasitelerini artırmak ve yaşam döngülerini sürdürülebilir kılmak amacıyla “İşimi Yönetebiliyorum” projesini hayata geçiriyor. Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVASİFED) ev sahipliğinde ilk eğitim toplantısı Adana HiltonSA Otel’de gerçekleşti.

Projenin amacını ve kapsamını anlatan TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve ÇUKUROVASİFED ile Adana Sanayici ve İş adamları Derneği (ADSİAD) Başkanı Süleyman Sönmez, konuşmasının başında Türkiye genelinde göreve gelen belediye başkanlara başarılar dilerken, başkanların katılımcı, kapsayıcı bir anlayışla uzlaşma kültürü içerisinde yapısal ve ekonomik reformları hayata geçirerek kentlere ve ülkemize katma değer yaratması gerektiğine olan inancını paylaştı.

Türkiye’yi dünya ekonomi arenasında ön plana çıkarmayı amaçlayan bu uğurda büyük özveri gösteren TÜRKONFED’in projenin bölge ekonomisine ve yerel kalkınmaya önemli faydalar getireceğine inandığını belirten Sönmez, “Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve küresel rekabetçilik gücü artışında yerelin dinamiklerini, işletmeler ve özelde KOBİ’lerimiz üzerinden gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu ana hedef doğrultusunda da gerek TÜRKONFED gerekse de Çukurova SİFED olarak KOBİ’lerimizin kapasitelerini artıracak, yüksek teknoloji kullanımı ile yüksek katma değerli ihracat gerçekleştirecek, nitelikli insana sahip, teknolojik bilgi ve beceri ile yetkinliklerinin artırılması amacıyla kapsayıcı iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Çünkü bölgemizin bu kapsayıcı ve katılımcı iş birliklerine çok ihtiyacı var” dedi. Adana-Mersin hattının olduğu Çukurova’nın ülkemizin tarım ve depolama başta olmak üzere lojistik-liman işletmeciliği ile enerji üssü konumuyla ekonomik aktivitenin yoğun olduğu bir bölge olduğuna işaret eden Sönmez, özellikle Adana sanayisinin geçmişten bugüne ülkemizin ekonomik büyümesine önemli katkılarıyla bilindiğini söyledi.

TÜRKİYE GENELİNDE TOPLANTILAR OLACAK

Türkiye ekonomisinin 2017 yılında yüzde 7,4 büyümesinde, KOBİ’lerin performansının önemli bir fark yarattığını, özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerin, 2017 yılının ikinci yarısı ve son çeyreğinde istihdama katkısının görüldüğünü ifade eden Sönmez, şunları söyledi:

“İçinden geçtiğimiz kritik süreçteki zararın yine KOBİ’lerimizin performanslarının artmasıyla asgari düzeye indirgeneceğini düşünüyorum. Türkiye’nin özellikle 2017 yılındaki ekonomik büyümesi KOBİ’lerin büyümesinin Türkiye’yi de büyüttüğünü açık ve net olarak göstermiştir. Şimdi yeniden odak noktamız, büyümenin devamlılığı için KOBİ odaklı politikaların daha etkin bir reform gündemi ile ele alınması olmalıdır. Güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye, sürdürülebilir bir büyüme ve rekabetçilik gücü artışı ile sağlanacaktır. “Yerelden-küresele” rekabetçilik zincirinde yeni bir kalkınma modelini harekete geçirecek, büyümemizi sürdürülebilir kılacak güç KOBİ’lerimizden geçmektedir.”

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Süleyman Sönmez, önümüzdeki günlerde Adana’da geniş katılımlı eğitim çalışmalarıyla başlayacak “İşimi Yönetebiliyorum” projesinin Çukurova ve Türkiye için hayırlı sonuçlar doğuracağına inandığını ve Türkiye’nin çeşitli illerinde toplantı serilerinin süreceğini sözlerine ekledi.

SEYMEN: TEKNOLOJİNİN ZEKASI PARA EDİYOR

Toplantıya konuk konuşmacı olarak CNN Türk Ekonomi Editörü Cem Seymen ise Türkiye için çalışmanın, üretimin önemine dikkat çekti. Fırtınalar esse de rüzgarlarla mücadele edilmek zorunda kalınsa da her şeyin geçici olduğunu dile getiren Seymen, “İnsanların bir şeylere inanmasını, gençlerin bir umudu olmasını istiyorum. Ve temel dinamikleri doğru anlatabilirsek insanların bir araya gelerek, üretebileceklerini göstermek istiyorum” diye konuştu.

KİMLER KATILDI?

Konuşmaların ardından Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özertan, eğitim programının hedeflerini anlattı. Boğaziçi Üniversitesi Finans Merkezi Eğitmeni Dr. Kadri Özgüneş ise ‘Şirketin Finansal Röntgeni-Temel Muhasebe Sürecine Giriş ve Temel Mali Tablolar - Olay Yeri İnceleme Mali Analiz ve Teknikleri’ yine Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oğuzhan Aygören ise ‘Yenilikçi İş Modelleri ve E-Ticaret, Yeni Nesil Teknoloji Şirketleri Ne Yapıyor’’ konularında katılımcılara bilgi verdi. Toplantıya Adana ve Mersin iş dünyası temsilcileri, ‘İşimi Yönetebiliyorum’ projesinin ana paydaşları TÜRKONFED, Visa Türkiye ve UNDP ile Boğaziçi Üniversitesi yöneticileri ve çok sayıda KOBİ yetkili ile davetli katıldı.

Projenin Pilot Eğitimi Nisan ayında Adana’da gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısı, bölgenin iş dünyasından 350 kişinin katılımının ardından 2 günlük eğitimler 90 kişilik KOBİ yöneticilerine sunuldu.

Yasal Uyarı: Yasal Tavsiye Amacı Taşımaz

Bu sitede, iş kurma ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Bu sitenin içeriği yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yasal danışmanlık ya da bunlara ilişkin görüş verme amacı taşımamaktadır. Bu sitenin içeriği ve bu bölümde yer alan bilgilerin görüntülenmesi, herhangi bir durumda yasal danışmanlık veya vergi danışmanlığı olarak yorumlanamaz ve bu hususlarda güvenilir bir kaynak değildir. Bu bölümde yer alan bilgilere dayanarak herhangi bir işlem yapılmamalıdır ve İşimi Yönetebiliyorum Projesi bu sitenin içeriğine dayanılarak yapılan ya da yapılmayan işlemlerin hiçbirinden geçerli yasalar uyarınca sorumlu değildir. Yasal olarak şirket kurma prosedürleri de dahil olmak üzere herhangi bir yasal problemde veya vergi sorununda bir avukata danışmanız gerekmektedir. Bu sitenin içeriği Türkiye’deki hedef kitleye yönelik olarak düzenlenmiştir.